Klienci Indywidualni

Radca PrawnyKlienci Indywidualni

Prawo Konsumenckie

ABC Prawa konsumenckiego

 • Bezpieczeństwo produktu
 • Dodatkowe opłaty nieznane przy zawarciu umowy sprzedaży lub usługi
 • Nadużycia w zakresie pozyskiwania danych osobowych
 • Pomoc w rozwiązywaniu sporów z usługodawcą (w tym z biurem podróży)
 • Spory z ubezpieczycielem
 • Rozwiązywanie sporów z kredytodawcą

Prawo cywilne

od A-Z

 • Analiza i sporządzanie umów
 • Bezpodstawne wzbogacenie
 • Czynsz
 • Dobra osobiste
 • Gwarancja jakości
 • Kara umowna
 • Mienie
 • Najem
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Ochrona własności
 • odszkodowanie
 • Poręczenie
 • Rękojmia
 • Służebność
 • Umowa
 • Użyczenie
 • Własność
 • Zadatek
 • Zlecenie

Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych

Udzielamy porad i reprezentujemy klienta m.in. w następujących sprawach:

 • Wykupienie od wspólnoty lokalu użytkowego
 • Zakres odpowiedzialności za działanie mediów zasilających lokale
 • Prawidłowość korzystania z funduszu remontowego/udziałowego/zasobowego
 • Zaskarżenie uchwał wspólnoty
 • Nabycie członkowstwa i wykluczenie ze wspólnoty/spółdzielni
 • Zakres odpowiedzialności za zobowiązania
 • Pomoc przy przekształceniach i likwidacji

Prawo spadkowe

 • Dziedziczenie
 • Darowizna
 • Niegodność dziedziczenia
 • Ochrona spadkobiercy
 • Odmowa przyjęcia spadku
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Odrzucenie spadku
 • Odwołanie testamentu
 • Przyjęcie spadku
 • Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Rozliczenia między spadkobiercą, a zapisobiercą
 • Testament
 • Wykładnia testamentu
 • Wniosek o nabycie spadku
 • Zapis
 • Zachowek

Prawo pracy

reprezentowanie Klientów w sprawach o:

 • Przywrócenie do pracy
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy
 • Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • Inne związane z prawami pracowniczymi

Skuteczne dochodzenie roszczeń

z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej

 • Ochrona innowacyjnych pomysłów i wynalazków
 • Naruszenie praw autorskich
 • Przeniesienie praw autorskich
 • Nielegalne prowadzenie działalności medialnej i internetowej
 • Sprzedaż praw autorskich